Noteikumi

Jahtas rezervēšanas un izbrauciena norises noteikumi

Jahtas izvēle un rezervācija sadaļā → Visas jahtas

Noteikumos izmantotie termini

 • Klients – persona, kas rezervē un apmaksā jahtas izbraucienu;
 • Organizators – jahtas izbrauciena rīkotājs SIA “Citrons Media”;
 • Jahta – Klienta izvēlēts un Organizatora nodrošināts ūdens transportlīdzeklis;
 • Kapteinis – Jahtas vadītājs brauciena laikā.

Svarīgi: Kā ierasties uz Jahtas

 • Jahtas piestātnē lūdzam ierasties 10…15 minūtes pirms paredzētā Jahtas izbrauciena sākuma laika.
 • Uz Jahtas aizliegts uzkāpt un atrasties augstpapēžu apavos, apavos ar tumšu zoli, netīros apavos vai apavos ar spiciem papēžiem.
 • Braucēji uz Jahtas drīkst uzkāpt ērtos sporta vai brīvā laika apavos ar gaišu zoli, vai basām kājām.
 • Dzīvnieki uz Jahtas aizliegti.
 • Uz Jahtas aizliegts uznest un lietot šādus pārtikas produktus:
 • sarkanvīnu,
 • vīnogu sulu un citas tumšo ogu sulas,
 • tumšās ogas: upenes, ķiršus, mellenes, kazenes, zilenes un tml.,
 • izteikti taukainus pruduktus: kūpinātu vistu un tml.
 • Līdzpaņemto uzkodu baudīšanai jāņem līdzi savi vienreizējās lietošanas trauki, izņemot gadījumus, kad uzkodas uz Jahtas servē Arjahtu.lv sadarbības partneri.
 • Stikla un citu līdzīgu plīstošu materiālu traukus uz Jahtas lietot aizliegts.
 • Bērnus līdz 3 gadu vecumam Jahtas izbraucienā ņemt līdzi neiesakām.
 • Jahtas izbraucienam iesakām saģērbties vienu kārtu siltāk nekā tobrīd būtu nepieciešams uz sauszemes. Noteikti paņemiet līdzi vieglu pretvēja jaku, jo uz ūdens vienmēr ir vēsāk nekā uz sauszemes, turklāt vēja ātrumu palielina Jahtas kustība.
 • Saulainā laikā iesakām ņemt līdzi saulesbrilles, saules aizsargkrēmu un cepuri ar nagu.
 • Ja plānojat peldēties no Jahtas, paņemiet līdzi peldkostīmu/peldbikses un dvieli.
 • Gadījumā, ja jums ir jūras slimība (kinetoze), lūdzam sākt lietot attiecīgos medikamentus jau stundu pirms izbrauciena sākuma.

Vispārīgie noteikumi uz Jahtas

 • Jahtas brauciena mērķis ir lieliski, neaizmirstami un droši pavadīt laiku uz ūdens.
 • Uzkāpjot uz Jahtas klāja, visi braucēji apņemas aktīvi līdzdarboties šī mērķa sasniegšanai.
 • Kapteiņa vārds uz Jahtas ir likums! Braucējiem visās situācijās precīzi jāizpilda Kapteiņa norādījumi.
 • Atrodoties uz Jahtas, Klienta pienākums ir bez ierunām izpildīt Kapteiņa norādījumus.
 • Uzkāpt un nokāpt no Jahtas, peldēties no Jahtas, lēkt ūdenī, makšķerēt un darboties ar Jahtas takelāžas elementiem drīkst tikai ar Kapteiņa atļauju un saskaņā ar Kapteiņa norādījumiem.
 • Klients apņemas savlaicīgi informēt Organizatoru, ja braucienā ar Jahtu piedalīsies bērni. Bērniem vecumā līdz 12 gadiem, visu brauciena laiku jābūt uzvilktām glābšanas vestēm. Vestes nodrošina Jahtas komanda.
 • Smēķēšana uz Jahtas iespējama, atsevišķi saskaņojot to ar Kapteini.
 • Vieglu alkoholisko dzērienu lietošana uz Jahtas atļauta mērenās devās laba garastāvokļa sekmēšanai. Jahtas Kapteinis ir tiesīgs pārtraukt vai neuzsākt braucienu, gadījumā, ja kāds no viesiem ir reibumā, kas var apdraudēt paša iereibušā un citu braucēju drošību.
 • Atkritumus mest ūdenī no Jahtas aizliegts.
 • Jahtas izbrauciena rezervācija, kas veikta izmantojot interneta vietni Arjahtu.lv, uzskatāma par distances līgumu, ko regulē Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

Jahtas brauciena rezervēšana, pārcelšana, saīsināšana

 • Brauciena rezervācijas maksa (drošības nauda) ir naudas summa, kas Klientam jāiemaksā, lai rezervētu izbrauciena datumu un laiku. Drošības naudas summa atkarīga no izvēlētās Jahtas un izvēlētā izbrauciena ilguma. Standarta rezervācijas maksa ir 50% no kopējās brauciena cenas.
 • Brauciena rezervācija stājas spēkā pēc rezervācijas maksas (drošības naudas) saņemšanas Organizatora bankas kontā.
 • Jahtas izbrauciena pieteikumam bez rezervācijas iemaksas ir informatīvs raksturs un tas nav saistošs Organizatoram.
 • Rezervācijas maksa tiek ieskaitīta kopējā Jahtas nomas cenā, taču netiek atmaksāta gadījumā, ja brauciens nenotiek Klienta vienpusējas atkāpšanās dēļ.
 • Saņemtā rezervācijas maksa tiek atmaksāta Klientam pilnā apmērā, gadījumā, ja Jahtas izbrauciens nenotiek Jahtas Kapteiņa un/vai Organizatora dēļ, un izbraucienu nav iespējams pārcelt uz citu laiku.
 • Ja Klients vienpusēji maina (pārceļ) iepriekš rezervēta izbrauciena laiku, tas maksā Organizatoram maksu par izbrauciena pārcelšanu 50% apmērā no iemaksātās rezervācijas maksas, taču ne mazāk kā 50 €. Mainot izbrauciena laiku vēlāk nekā 10 dienas pirms rezervētā izbrauciena, maksa par izbrauciena pārcelšanu tiek noteikta 100% apmērā no veiktās rezervācijas maksas.
 • Ja Klients vēlas mainīt augstākas cenas izbraucienu pret zemākas cenas izbraucienu, tas maksā līgumsodu 50% apmērā no abu izbraucienu cenas starpības. Līgumsods tiek ieturēts no rezervācijas maksājuma.
 • Mainot zemākas cenas izbraucienu pret augstākas cenas izbraucienu, Klientam jāpiemaksā braucienu cenas starpība.
 • Izbrauciena laika pārcelšana tiek veikta pēc tam, kad Klients pilnā apmērā veicis maksājumu par izbrauciena pārcelšanu un atjaunojis rezervācijas iemaksu līdz nepieciešamajam apmēram.
 • Ja Klients klusējot neierodas uz rezervēto izbraucienu, tas zaudē veikto rezervācijas maksājumu 100% apmērā.

Atteikuma tiesības

 • Klients ir tiesīgs atteikties un nedoties rezervētajā izbraucienā par to iepriekš brīdinot Organizatoru.
 • Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 12. apakšpunktu, kas nosaka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par [..] transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā [..]”, Klienta atteikuma gadījumā iemaksātā rezervācijas maksa (drošības nauda) netiek atmaksāta.

Jahtas brauciena ilgums

 • Ja Klients kavē izbrauciena sākumu, nokavētais laiks tiek ieskaitīts kopējā izbrauciena ilgumā, netiek kompensēts un atgriešanās piestātnē notiek sākotnēji salīgtajā laikā.
 • Gadījumā, ja Klients vienpusēji vēlās saīsināt sākotnēji rezervēto izbrauciena ilgumu, brauciens iespēju robežās tiek saīsināts, taču Klients maksā pilnu sākotnēji salīgto Jahtas nomas cenu.
 • Klients saprot un piekrīt, ka Jahtas izbrauciena faktiskais ilgums ir atkarīgs no laikapastākļiem brauciena laikā – vēja stipruma, vēja virziena, redzamības, viļņu augstuma u.c. faktoriem, kas ietekmē Jahtas kustības ātrumu un kursu. Organizators neatbild par gadījumiem, ja Jahtas izbrauciena laiks ieildzis no Organizatora vai Kapteiņa gribas neatkarīgu apstākļu dēļ.

Laikapstākļi

 • Lietus vai lietus prognoze pirms brauciena netiek uzskatīta par iemeslu brauciena atcelšanai vai pārcelšanai un rezervācijas maksājuma atmaksai.
 • Apmācies vai mākoņains laiks netiek uzskatīts par iemeslu brauciena atcelšanai vai pārcelšanai un rezervācijas maksājuma atmaksai.
 • Kapteinis ir tiesīgs mainīt sākotnēji iecerēto brauciena maršrutu, vadoties pēc laikapstākļiem (vēja stipruma, vēja virziena, viļņu augstuma) Jahtas brauciena laikā.
 • Gadījumā, ja izbrauciena dienā ir stiprs vējš (virs 15 m/s), kas var apdraudēt brauciena drošību, Kapteinis ir tiesīgs pārcelt braucienu uz citu pieejamo brīvo laiku, vienojoties ar Klientu. Rezervācijas maksa šajā gadījumā atmaksāta netiek.
 • Gadījumā, ja izbrauciena laikā sākas lietus, Jahtas izbrauciena laiks netiek pagarināts vai pārcelts; Jahtas izbrauciens tiek uzskatīts par notikušu.
 • Jebkādas laikapstākļu izmaiņas izbrauciena laikā neietekmē sākotnēji salīgto Jahtas nomas maksu.

Dāvanu kartes un priekšapmaksas kuponi braucienam ar Jahtu

 • Dāvanu karte vai kupons izmantojams vienā reizē tikai norādītajam braucienam ar attiecīgo Jahtu, norādītajā termiņā un netiek atmaksāts ne pilnībā, ne daļēji.
 • Klients var piemaksāt un doties augstākas cenas izbraucienā ar Jahtu nekā paredz Dāvanu karte vai kupons.
 • Dāvanu karte vai kupons pēc tajā norādītā derīguma termiņa, tiek uzskatīts par izmantotu un netiek atmaksāts.
 • Ja Klients, Dāvanu kartes vai kupona saņēmējs, vienpusēji maina pieteikto izbrauciena laiku vēlāk nekā nekā 10 dienas pirms pieteiktā izbrauciena datuma, Organizators ir tiesīgs uzskatīt par izmantotiem 50% no Dāvanu kartes vai kupona vērtības. Ja izbrauciena laiks tiek mainīts brauciena datumā, Dāvanu karte uzskatāma par izmantotu 100% apmērā.
 • Ja Klients atsakās no izbrauciena pieteiktajā brauciena datumā vai neierodas uz pieteikto izbraucienu, Dāvanu karte vai kupons uzskatāms par izmantotu 100% apmērā.
 • Pieteiktais izbrauciena laiks ar Dāvanu karti vai kuponu var tikt pārcelts ne vairāk kā vienu reizi.

Pārējie noteikumi

 • Makšķerēšana no Jahtas izbrauciena laikā iespējama, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības.
 • Personīgās drošības nolūkā uz Jahtas ieteicams atrasties glābšanas vestē, īpaši, ja izbrauciens notiek viļņos, stiprā vējā un diennakts tumšajā laikā.
 • Ievērojot Jahtas iegrimi, lai nokļūtu krastā šim nolūkam nepiemērotās vietās, kur nav piestātnes – pie Lielupes Baltās kāpas, pie salām, pludmalē, var nākties samērā dziļi kāpt ūdenī vai pat peldēt.
 • Šķērsojot ekvatoru, braucēji apņemas ievērot senu tradīciju un tapt kristīti, lecot okeānā. Pēc rituāla izpildes, braucējs iegūst godu titulu “jūras vilks”.
 • Visas šajā interneta vietnē, kā arī ar to saistītajās vietnēs, izdrukās, bukletos, dāvanu kartēs, un vides reklāmās minētās cenas ir norādītas bez PVN.
 • Konkrētai Jahtai, kuterim vai katamarānam var būt individuāli rezervēšanas, braucienu pārcelšanas vai lietošanas noteikumi, kas atšķiras no šeit norādītajiem. Gadījumā, ja kāds noteikumu punkts ir pretrunā, noteicošie ir Jahtas individuālie noteikumi.
 • Labs garastāvoklis Jahtas izbraucienā ir obligāts! 🙂

→ Izvēlēties jahtu izbraucienam

Lasi vēl: Autortiesību atruna

Vēlot patīkamu braucienu,
Arjahtu.lv komanda